To Aru Kagaku no Railgun S – 04, 05

「妹達(シスターズ)」 & 「絶対能力進化計画(レベル6シフトけいかく)」
(Imoto Tachi (Shisutazu) & Zettai Noryoku Shinka Keikaku (Reberu 6 Shifuto Kei Kaku))
“Sisters (Sisters)” & “Definite Power Advancement Project (Level 6 Shift Project)”

Misaka… meet MISAKA. MISAKA… meet Accelerator.

To Aru Kagaku no Railgun – OVA

「御坂さんはいま注目の的ですから」 (Misaka-san wa Ima Chūmoku no Mato desukara)
“Since Misaka-san is the Center of Attention Right Now…”

Just seven months after the end of the first season of Railgun, we’re presented with another dose of the more light hearted side of the Index world.